TERMENI ȘI CONDIȚII

Website-ul www.epilbody.ro este operat de:
EPIL ATHENA S.R.L., societate cu răspundere limitată organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu punct de lucru în Strada Octav Onicescu Nr. 31A, Botoșani, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J7/491/02.07.2019, având cod unic de înregistrare RO 41342531 (denumită în continuare „EPIL BODY”), număr de telefon sediu: 0754 806 582, adresă de e-mail: hermes.beauty@yahoo.com

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a website-ului www.epilbody.ro (denumit în continuare “website”).

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest website.

Centrul EPIL BODY își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile, fără o notificare prealabilă. Centrul EPIL BODY îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul Website-ului, în orice moment, fără o notificare prealabilă.

Definiții
Clientul – este persoana care utilizează serviciile în cadrul Centrului EPIL BODY

Personalul Centrului EPIL BODY – înseamnă angajații centrului și colaboratorii de orice fel al acestuia.

Principii aplicabile clienților
Serviciile Centrului EPIL BODY poate fi accesat de către Clienți, de regulă, de luni până vineri în intervalul orar 09.00 – 17.00, sâmbăta în intervalul 10.00-17.00 și duminica (doar pe bază de programare), în cadrul Centrului EPIL BODY, în condițiile comunicate de către Centrul EPIL BODY pe website. Centrul EPIL BODY poate modifica programul de funcționare după cum va considera de cuviință.

Accesarea serviciilor se efectuează pe bază de programare telefonică efectuată la numărul de telefon: 0754 806 582, conform programului comunicat pe site-ul www.epilbody.ro, precum și în locația EPIL BODY.

ACURATEȚEA, DEPLINĂTATEA ȘI ACTUALITATEA INFORMAȚIILOR
EPIL BODY nu este responsabil dacă informațiile puse la dispoziție pe acest site nu sunt exacte, complete sau actuale. Materialul de pe acest site este furnizat numai pentru informații generale și nu trebuie să fie invocat sau utilizat ca singura bază pentru luarea deciziilor fără a consulta alte surse. Orice încredere în materialele de pe website este pe propriul dvs. risc.

MODIFICĂRI ALE SERVICIILOR ȘI PREȚURILOR
Prețurile pentru serviciile noastre pot fi modificate fără notificare. Centrul EPIL BODY își rezervă dreptul, în orice moment, de a modifica sau de a întrerupe furnizarea de servicii fără notificare, în orice moment. Vor face excepție clienții care au achiziționat deja abonamente de tratamente.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. sau față de niciun terț pentru orice modificare, modificare de preț, suspendare sau întrerupere a serviciiilor din clinică.

ERORI, INEXACTITĂȚI ȘI OMISIUNI
Ocazional pot exista informații pe website care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni care se referă la descrierile produselor, prețurile, promoțiile, ofertele. Ne rezervăm dreptul de a corecta erorile, inexactitățile sau omisiunile și de a schimba sau actualiza informații.

INTERDICȚII ÎN UTILIZARE
Este interzis să preluați conținutul acestui website fără să ne înștiințați înainte. Este interzis să utilizați website-ul sau conținutul acestuia pentru orice scop ilegal, să încalcați drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora.

Site-ul este destinat atât vizitatorilor (persoane care nu au calitatea de clienți) cât și clienților Centrului EPIL BODY.

Prin accesarea website-ului și/sau a accesării serviciilor furnizate de Centrul EPIL BODY, utilizatorii consimt să respecte conținutul prezentului document precum și legislația în vigoare aplicabilă în jurisdicția furnizorului de servicii.

Tentativele de acces neautorizat la website, incluzând orice încercare de a accesa datele personale ale unui pacient, de a modifica conținutul website-ului, de a accesa website-ul prin dispozitive sau programe automate, de a modifica structura sau de a dezasambla software-ul într-o formă perceptibilă, de a copia sau cita din conținutul website fără indicarea sursei vor fi considerate tentative de fraudare a website-ului și vor fi raportate de îndată autorităților competente.

Informațiile înscrise pe website au caracter informativ și trebuie tratate ca atare. Orice utilizare a acestora în contradicție cu prezentul document, fără acordul scris al EPIL BODY, este interzisă, fiind considerată furt de proprietate intelectuală și atrage răspunderea în conformitate cu prevederile legale incidente.

EPIL BODY are libertatea de a gestiona informaţiile publicate pe website, fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

Acest document reprezintă acordul de voință dintre dumneavoastră și EPIL BODY, acceptat și asumat a fi respectat pentru utilizarea website-ului și pentru a beneficia de serviciile pe care vi le oferă Centrul EPIL BODY. Prin accesarea website-ului, agreați că utilizatorul trebuie să aibă în vedere faptul că este o persoană pe deplin responsabilă, conștientă de și care își asumă toate acțiunile sale de utilizare a website-ului, precum și efectele aferente acțiunilor sale.